Witamy w Malutkie Fun Park
Malutkie 31, 97-505 Dobryszyce
Telefon780 059 501

Urodziny

Urodziny

w Fun Park Malutkie

Regulamin organizacji urodzin

 • Minimalna liczba uczestników urodzin to 8 osób
 • Przewidziany czas urodzin to 3h
 • Rezerwacji można dokonać osobiście po wpłacie zadatku w kwocie 100 zł
 • Rozliczenie końcowe następuje w dniu imprezy po zakończeniu urodzin
 • Płatność dokonujemy tylko gotówką
 • Wybory opcji urodzin, w raz z podaniem liczy uczestników należy dokonać najpóźniej na 8 dni przed datą urodzin
 • Atrakcje oferowane dostępne sezonowo wymagają potwierdzenia dostępności
 • Animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci
 • Wymagana obecność zamawiającego lub osoby odpowiedzialnej za dzieci podczas urodzin
 • Zamawiający odpowiada za wszystkie szkody powstałe podczas urodziny z winy uczestników / gości urodzin
 • Wszyscy goście są zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Fun Park